Uroczyste wręczenie decyzji odbyło się w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie mł. Edwarda Szymankiewicza.